Pályaméretek

1. § A játéktér (pálya) (régi 1 és 34)

A játéktér egy 23,77 méter hosszú és egyesjáték esetén 8,23 méter, párosjáték esetén pedig 10,97 méter széles derékszögű négyszög. A játékteret középen háló választja ketté, amelyet egy kötélre vagy fémhuzalra függesztenek fel. Ez a kötél vagy huzal két hálótartó oszlop tetejéhez vagy, azon átmenően van felerősítve 1,07 méter magasan. A hálót egész terjedelmében úgy kell kifeszíteni, hogy teljesen töltse ki a két hálótartó oszlop közötti helyet, és megfelelően sűrűszövésűnek kell lennie, hogy a labda ne juthasson keresztül rajta.

A háló magassága középen 0,914 méter, itt egy hálólekötő hevederrel kell azt feszesre rögzíteni. A háló tetejénél a kötelet vagy fémhuzalt egy szegélyszalaggal kell befedni. A szegélyszalag és a hálólekötő heveder teljesen fehér színűek kell, hogy legyenek.

 • A kötél vagy fémhuzal legfeljebb 0,8 centiméter átmérőjű lehet.
 • A hálólekötő heveder 5 centiméter széles kell, hogy legyen.
 • A szegélyszalag szélessége 5 centiméter és 6,35 centiméter között lehet.

Páros mérkőzéseknél a hálótartó oszlopok középvonalai 0,914 méterre kell, hogy legyenek a páros játéktér két szélétől kifelé.

Egyes mérkőzéseknél, ha egyeshálót használunk, a hálótartó oszlopok középvonalai 0,914 méterre kell, hogy legyenek az egyes játéktér két szélétől kifelé. Ha páros hálót használunk, a hálót két úgynevezett egyesléccel fel kell támasztani 1,07 méter magasságban. Az egyeslécek középvonalának az egyes játéktér két szélétől kifelé 0,914 méterre kell lenniük.

 • A hálótartó oszlopok legfeljebb 15 centiméter oldalszélességű négyszögletes, vagy 15 centiméter átmérőjű kör alaprajzúak kell, hogy legyenek.
 • Az egyeslécek legfeljebb 7,5 centiméter oldalszélességű négyszögletes vagy 7,5 centiméter átmérőjű kör alaprajzúak kell, hogy legyenek.
 • A hálótartó oszlopok és az egyeslécek legfeljebb 2,5 centiméterrel nyúl hatnak a hálótartó kötél vagy fémhuzal fölé.A játéktér két végén levővonalakat alapvonalaknak, a játéktér oldalán levő vonalakat pedig oldalvonalaknak nevezzük.

Az egyes oldalvonalak közé, a hálóval párhuzamosan és attól mindkét irányban 6,4 méter távolságban két vonalat kell húzni, ezek az adogatóvonalak. A háló mindkét oldalán a háló és az adogatóvonalak közötti területet a közép-adogató vonallal két egyenlő részre, adogatóudvarra kell osztani. A közép-adogatóvonal párhuzamos az egyes oldalvonalakkal és azoktól egyen lőtávolságra helyezkedik el.

Mindkét alapvonalat egy 10 centiméter hosszúságú középjellel két egyen lő részre kell osztani. A középjel legyen párhuzamos az egyes oldalvonalakkal és mutasson a háló felé.

 • A közép-adogatóvonalak és a középjelek 5 centiméter szélességűek kell, hogy legyenek.
 • A többi vonal legalább 2,5 centiméter és legfeljebb 5 centiméter széles lehet, kivéve az alapvonalakat, amelyek maximális megengedett szélessége 10 centiméter.

A méreteket minden esetben a vonalak külső szélétől kell mérni. A vonalak legyenek azonos színűek és üssenek el a játéktér színétől. A játéktéren, hálón, szegélyszalagon, hevederen, hálótartó oszlopokon és egyesléceken a III. Függelékben meghatározottakon kívül nem szabad hirdetést elhelyezni.

2. § A pálya állandó tartozékai (régi 2.)

A pálya állandó tartozékai közé soroljuk a hátsó és oldalkerítéseket, a nézőket, a lelátót és a nézők székeit, illetve minden más tartozékot, ami a pálya körül vagy felett helyezkedik el, a játékvezetőt, a vonalbírókat, a hálóbírót és a labdaszedőket, amennyiben kijelölt helyükön tartózkodnak. Ha az egyes mér kőzést páros hálóval és egyeslécekkel játsszák, a hálótartó oszlopokat és a háló egyesléceken kívüli részeit szintén állandó pályatartozékoknak, nem pedig a háló részének kell tekinteni.

A tenisz szabályait eloször a Wimbledon-i All England Club egységesítette, s ezzel a pálya méretét is szabványosította. A Wimbledon-i bizottság a téglalap alakú pálya hosszát 23,77 méterben, a szélességét az egyes játék számára 8,23 (a páros játék oldalvonala +137, 16 cm-rel odébb van) méterben állapította meg. A háló magassága is változott, a mai szabályok értelmében: 106,68 cm magas a széleken és 91,44 cm magas középen. A pályán a háló mindkét oldalán adogatóudvarok vannak, amelyek hossza 6,4 méter, szélessége pedig 4,115 méter. A teniszpályának szigorúan meghatározott méretei vannak. A teljes pálya hossza 26 yard (23,77 méter): egy-egy térfél 13 yard (11,89 méter) hosszú. A pálya szélessége attól függ, egyest vagy párost játszanak. Ha egyest, akkor a szélesség 9 yard (8,23 méter): ekkor a pálya két szélén található másfél yardos (1,37 méteres) folyosók nem számítanak a pályába. Ha párost játszanak, a két folyosó is érvényes: ekkor tehát a pálya szélessége 12 yard (10, 97 méter).

A pálya főbb vonalai a következők:

 • A téglalap alakú pálya két rövidebb oldala az alapvonal. Az alapvonalak közepén található, azokra merőleges, 10 centiméter hosszú, 5 centiméter széles vonalka a középjel. A teniszezők az alapvonal mögül szerválnak. Ha a játékos jobb oldalról szervál, akkor a középjeltől jobbra és – attól függően, hogy egyéni teniszt játszik vagy párosozik – a pálya széle közé eső területen áll a szervához.
 • Az alapvonalakkal párhuzamosan helyezkedik el a pálya közepén a háló.
 • A pálya széleit az oldalvonalak jelzik: van egyes és páros oldalvonal.
 • A hálótól mindkét irányra 7 yard (6,4 méter) távolságban két-két párhuzamos vonal található: az adogatóvonalak, mindennapi használatban a T-vonalak. A T-vonal, a háló és az egyes oldalvonalak által behatárolt terület az adogatóudvar: itt kell lepattannia a szervának.
 • A pálya közepén található, oldalvonalakkal párhuzamos, T-vonalakig tartó vonal a középvonal, hivatalos nevén a közép-adogatóvonal: ez osztja föl az adogatóudvarokat két-két részre. Az adogató a vele átellenes oldalon található adogatóudvarba szervál.

A pálya közepén végighúzódó hálót a páros pálya oldalvonalaitól kifelé 91,5 cm-re álló hálótartó oszlopok tartják. A háló magassága középen 91,5, az oszlopoknál 106,5 em. A hálót középen heveder rögzíti a földhöz. Egyes játéknál az egyes pálya oldalvonalaitól kifelé 91,5 cm-re 106,5 cm hálómagasságban ún. egyes lécekkel támasztják alá.

A hálótól az alapvonal felé 6,40 m távolságra – mindkét térfélen – az adogatóvonalak találhatók a hálóval párhuzamosan. A háló két oldalán, az oldal- és adogatóvonalakkal határolt területet két egyenlő részre osztja a középvonal. A szabadtéri pályák vonalait általában magnéziumporral vagy mésszel jelölik ki. A középvonal 5 cm széles, a többi vonal legkisebb szélessége 2,5 cm, legnagyobb szélessége 5 cm. Kivételt csak az alapvonal képez, amely 10 cm széles is lehet. Valamennyi méretbe a vonalak külső széle is beletartozik.

A pálya alapvonalai mögött és oldalvonalai mellett az ún. kifutókat találjuk. A kifutók mérete a pálya osztályozásától függ. (Pl. az I. osztályú pálya hátsó kifutója legalább 6,40 m és oldalkifutója legalább 3,65 m.)

A teniszpálya játékterét középen háló választja ketté, amelyet egy kötélre vagy fémhuzalra függesztenek fel. Ez a kötél vagy huzal két hálótartó oszlop tetejéhez vagy, azon átmenően van felerősítve 1,07 méter magasan. A hálót egész terjedelmében úgy kell kifeszíteni, hogy teljesen töltse ki a két hálótartó oszlop közötti helyet, és megfelelően sűrűszövésűnek kell lennie, hogy a labda ne juthasson keresztül rajta. A háló magassága középen 0,914 méter, itt egy hálólekötő hevederrel kell azt feszesre rögzíteni. A háló tetejénél a kötelet vagy fémhuzalt egy szegélyszalaggal kell befedni. A szegélyszalag és a hálólekötő heveder teljesen fehér színűek kell, hogy legyenek. – A kötél vagy fémhuzal legfeljebb 0,8 centiméter átmérőjű lehet.- A hálólekötő heveder 5 centiméter széles kell, hogy legyen.- A szegélyszalag szélessége 5 centiméter és 6,35 centiméter között lehet. Páros mérkőzéseknél a hálótartó oszlopok középvonalai 0,914 méterre kell, hogy legyenek a páros játéktér két szélétől kifelé. Egyes mér kőzéseknél, ha egyeshálót használunk, a hálótartó oszlopok középvonalai 0,914 méterre kell, hogy legyenek az egyes játéktér két szélétől kifelé. Ha páros hálót használunk, a hálót két úgynevezett egyesléccel fel kell támasztani 1,07 méter magasságban. Az egyeslécek középvonalának az egyes játéktér két szélétől kifelé 0,914 méterre kell lenniük. – A hálótartó oszlopok legfeljebb 15 centiméter oldalszélességű négyszögletes, vagy 15 centiméter átmérőjű kör alaprajzúak kell, hogy legyenek.- Az egyeslécek legfeljebb 7,5 centiméter oldalszélességű négyszögletes vagy 7,5 centiméter átmérőjű kör alaprajzúak kell, hogy legyenek.- A hálótartó oszlopok és az egyeslécek legfeljebb 2,5 centiméterrel nyúl hatnak a hálótartó kötél vagy fémhuzal fölé. A teniszpálya két végén levő vonalakat alapvonalaknak, a játéktér oldalán levő vonalakat pedig oldalvonalaknak nevezzük. Az egyes oldalvonalak közé, a hálóval párhuzamosan és attól mindkét irányban 6,4 méter távolságban két vonalat kell húzni, ezek az adogatóvonalak. A háló mindkét oldalán a háló és az adogatóvonalak közötti területet a közép-adogató vonallal két egyenlő részre, adogatóudvarra kell osztani. A közép-adogatóvonal párhuzamos az egyes oldalvonalakkal és azoktól egyen lőtávolságra helyezkedik el. Mindkét alapvonalat egy 10 centiméter hosszúságú középjellel két egyen lő részre kell osztani. A középjel legyen párhuzamos az egyes oldalvonalakkal és mutasson a háló felé. – A közép-adogatóvonalak és a középjelek 5 centiméter szélességűek kell, hogy legyenek.- A többi vonal legalább 2,5 centiméter és legfeljebb 5 centiméter széles lehet, kivéve az alapvonalakat, amelyek maximális megengedett szélessége 10 centiméter. A méreteket minden esetben a vonalak külső szélétől kell mérni. A vonalak legyenek azonos színűek és üssenek el a játéktér színétől. A játéktéren, hálón, szegélyszalagon, hevederen, hálótartó oszlopokon és egyesléceken nem szabad hirdetést elhelyezni.