Házirend

Az Orosháza Városi Tenisz Klub /OVTK/ 4 darab salakos pályával várja a sportolni vágyókat. Házirendje a Klub üzemeltetése alá tartózó Tó utcai 3 salakos pálya, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarában lévő salakos pálya használatára vonatkozik.

Általános pályahasználati rend:

 • Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik, aki a teniszpályák területén, akár sportolóként, akár látogatóként tartózkodik.
 • Kérjük, hogy a játék megkezdése előtt a gondnoknál a klubházban jelentkezni szíveskedjenek.
 • A pályák játékra való alkalmasságát/alkalmatlanságát (pl. eső) minden esetben a gondnokok vagy az elnökség valamely tagja dönti el.
 • A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használhatja, miután tagdíj illetve pályabérleti /használati/ díjfizetési kötelezettségének eleget tett!
 • A Tenisz Klub minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztessen másokat is.
 • A játék csak sportöltözetben és sportcipőben engedélyezett. Stoplis jellegű és utcai cipő használata szigorúan tilos!
 • A pályák csak teniszezés céljából használhatók, más sporttevékenység nem folytatható rajtuk!
 • A pályák területén hangoskodni, trágár kifejezéseket használni, dohányozni, valamint túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos! A játék során sportszerű és kulturált viselkedéssel mutassunk példát, és ne zavarjuk mások játékát!
 • A pályákon kizárólag a játékosok (és edzők) tartózkodhatnak. Kísérők a pályák mellett elhelyezett padokon tartozódhatnak, amennyiben a játékot és a többi játékost nem zavarják. A kísérők viselkedéséért a játékosok felelősséggel tartoznak. Nézők a játékot csak a pályán kívülről követhetik oly módon, hogy azt semmilyen módon ne zavarják.
 • Teniszoktatást csak olyan edzők tarthatnak, akiknek a Klub Vezetőség erre engedélyt adott. Oktatás iránti igényeket kérjük előre egyeztetni.
 • A játék egész órakor kezdődik, és óra 55 percig tart. Játék után mindenki köteles a pályát lehúzni, és a vonalakat megtisztítani. A játék befejezését úgy kell időzíteni (az utolsó 5 percben), hogy a következő játékos a számára kijelölt időben, rendezett pályán kezdhesse el a játékot. A lehúzó szőnyegeket a pályához tartozó kijelölt kerítésrészre kérjük felakasztani.
 • Amennyiben a pályák porosak, szárazak, abban az esetben kötelessége a játék előtt illetve a játék közben a pályákat meglocsolni. Ezzel kapcsolatban kérhetik a gondnok segítségét.
 • A teniszpályák területén valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarának teljes területén dohányozni szigorúan tilos! A szemetet a kihelyezett szemetesekbe helyezzék!
 • A Tagsági igazolvánnyal rendelkező személyek a gondnok vagy az elnökség bármely tagjának kérésére köteles igazolványát bemutatni annak érvényességének ellenőrzése céljából.

Pályafoglalás, lemondás

 • Az OVTK sportpályái reggel 8-tól sötétedésig tartanak nyitva. Reggel 8 óra előtti nyitási igényüket kérjük, jelezzék gondnokainknak.
 • Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályája a sportudvar mindenkori nyitvatartási rendjének megfelelően vehető igénybe.
 • Pályafoglalás az OVTK pályafoglaló rendszerében rögzíthető bármikor, bárhonnan, akár otthonról is számítógépen vagy internetkapcsolattal rendelkező telefon segítségével a www.ovtk.hu oldalon, vagy megtehető az a Klubházban is nyitvatartási időben.
 • A pályafoglalás és lemondás személyesen vagy telefonon keresztül is történhet az alábbi telefonszámon: OVTK Gondnoki központi szám: 06/20-430-47-05. Ebben az esetben a gondnoknak kell a foglalást rögzítenie az OVTK pályafoglaló rendszerében.
 • Az OVTK-hoz telefonon beérkező Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályára vonatkozó foglalást az OVTK szolgálatos gondnokának az előző pontban előírt rögzítést követően továbbítania kell telefonon az iskola gondnokának az alábbi telefonszámra: 06/30-223-92-68.
 • Az iskolához telefonon beérkező Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályára vonatkozó foglalást az Iskola szolgálatos gondnokának továbbítania kell telefonon az OVTK gondnokának az alábbi telefonszámra: 06/20-430-47-05. Ebben az esetben az OVTK gondnokának kell a foglalást rögzítenie az OVTK pályafoglaló rendszerében.
 • A lefoglalt pálya reggel 10 óráig díjmentesen lemondható, vagy játékjoga átruházható.
 • Várakozási idő 15 perc, ennél hosszabb késés esetén a pályák újra kiadhatók.

Pályabérleti díj

 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal nem rendelkező vendégeinknek 1.500 Ft/óra/pálya.
 • Meg nem fizetett tagdíj esetén a befizetés teljesítéséig a teljes pályahasználati díj megfizetendő a pályára lépést megelőzően.
 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal rendelkező klubtagok a mindenkori érvényes pályahasználati rendben meghatározottak szerint térítésmentesen vehetik igénybe a pályát.
 • Amennyiben a klubtag klubon kívülivel játszik, a pálya igénybevételéért a külsős játékos után arányos térítés fizetendő!
 • Egyes játék esetén értelemszerűen a lejátszott órák díjtételének a felét kell fizetni a külsősnek, ha klubtaggal játszik!
 • Páros játék esetén a lejátszott órák díjtételének azon része fizetendő a külsősnek, mely a tagságon kívüli személyekre vonatkozóan arányosan leosztható. Azaz páros játék során az órák díjtételei negyedelődnek, és a tagságon kívüli személyekre eső rész megtérítendő.

Tagsági díjak

 • Diákok részére: 6.000 Ft/év, mely az érvényes diákigazolvány felmutatása mellett egy részben fizetendő minden évben az első pályára lépés alkalmával.
 • Felnőttek részére 22.000 Ft/év, mely maximum 2 részletben fizethető. Az első részlet befizetése minden évben az első pályára lépés alkalmával, míg a második részlet július 01-én vagy az azt követő első pályára lépés alkalmával fizetendő.
 • Nyugdíjasok részére 18.000 Ft/év, mely a felnőttekre vonatkozóknak megfelelően térítendő.
 • Minden tagsági díjat befizető klubtagunk Tagsági igazolványt kap, melyet a befizetés dátumával, az egyesület pecsétjével és a befizetést igazoló valamely elnökségi tag aláírásával érvényes.
 • 8 év alatti gyermekek részére az első évben a klubtagság INGYENES!

Pályahasználati rend

 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal rendelkező klubtagok 14 óra előtt a pályarend foglaltságától függően korlátlanul játszhatnak egymással térítésmentesen!
 • 14 óra után hetente maximum 2×2 óra foglalható le előzetesen személyenként. Amennyiben a pályarend foglalása azt lehetővé teszi, és a helyszínen sem jelentkezik senki játékra, akkor további órák is kiadhatók, klubtagoknak térítésmentesen.
 • A foglalásokat a játékosok vagy az OVTK gondnokai a pályafoglaló rendszerben rögzítik a „pályafoglalás, lemondás” pontban részletezetteknek megfelelően. Előfoglalás hiányában mindig érkezési sorrendben történik a pályára lépés a pályafoglaló rendszerben történő rögzítést követően.
 • Amennyiben a klubtag a lefoglalt időpontban játékra nem jelenik meg, illetve a lefoglalt pályát a foglalás napjának reggelén legkésőbb reggel 10 óráig nem mondja le, és ez ismételten bekövetkezik, akkor a második eset után az előzetes pályafoglalás lehetőségét a vezetőség megvonhatja a klubtagtól.
 • Az előre lefoglalt, de igénybe nem vett, és az előírt határidőig vissza nem mondott játékidőt teljesítettnek kell tekinteni! A lemondás elmaradása esetén a pályadíjat a következő foglaláskor ki kell fizetni!
 • A Városi Teniszklub általi teniszoktatás alkalmával a klubtagnak a pályahasználat ingyenes, egyéb esetben az órás pályahasználati díj fele, több személy esetén pedig annak részarányos része fizetendő.

 

Egyéb

 • A Teniszklub területén és a teniszpályán hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
 • Az öltözőket, zuhanyzókat, mellékhelyiségeket és egyéb berendezési tárgyakat mindenki igénybe veheti, aki a pályákat valamilyen jogosultság alapján használja.
 • A teniszpályát igénybevevők, valamint azok vendégei, illetve a nézők felelősséggel tartoznak a teniszpálya és a hozzá kapcsolódó helyiségek és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
 • A teniszpályán 6 év alatti gyermek csak kísérővel vagy az oktatóval tartózkodhat!
 • Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályájának használata során az iskola, illetve a sportcsarnok házirendjének betartása kötelező. Salakos cipőben a csarnokba bemenni szigorúan tilos!
 • A pályabérlő a szándékos vagy a gondatlanságból elkövetett rongálásokból származó károkért anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kárt köteles megtéríteni!
 • Baleset esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapfelszerelés a klubhelyiségben elhelyezett dobozban található.
 • A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén, az OVTK Vezetősége a pályabérlőt a Klub látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben végleg eltilthatja.
 • Vitás esetekben a gondnok vagy az elnökségi tagok bármelyike eljárhat, dönthet.