Házirend

Az Orosházi Városi Tenisz Klub /OVTK/ 4 darab salakos pályával várja a sportolni vágyókat. Házirendje a Klub üzemeltetése alá tartózó Tó utcai 3 salakos pálya, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarában lévő salakos pálya használatára vonatkozik.

Általános pályahasználati rend:

 • Az alábbiakban megfogalmazott házirend betartása minden olyan személyre vonatkozik, aki a teniszpályák területén, akár sportolóként, akár látogatóként tartózkodik.
 • Kérjük, hogy a játék megkezdése előtt az edzőnél, gondnoknál a klubházban ill a pálya környezetében jelentkezni szíveskedjenek.
 • A pályák játékra való alkalmasságát/alkalmatlanságát (pl. eső) minden esetben a gondnok, edző vagy az elnökség valamely tagja dönti el.
 • A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használhatja, miután tagdíj illetve pályabérleti /használati/ díjfizetési kötelezettségének eleget tett!
 • A Tenisz Klub minden látogatójának kötelessége, hogy ügyeljen a lehető legnagyobb mértékű tisztaságra, és erre figyelmeztessen másokat is.
 • A játék csak sportöltözetben és sportcipőben engedélyezett. Stoplis jellegű és utcai cipő használata szigorúan tilos!
 • A pályák csak teniszezés céljából használhatók, más sporttevékenység nem folytatható rajtuk!
 • A pályák területén hangoskodni, trágár kifejezéseket használni, dohányozni, valamint túlzott mértékű alkoholt fogyasztani tilos! A játék során sportszerű és kulturált viselkedéssel mutassunk példát, és ne zavarjuk mások játékát!
 • A pályákon kizárólag a játékosok (és edzők) tartózkodhatnak. Kísérők a pályák mellett elhelyezett padokon tartozódhatnak, amennyiben a játékot és a többi játékost nem zavarják. A kísérők viselkedéséért a játékosok felelősséggel tartoznak. Nézők a játékot csak a pályán kívülről követhetik oly módon, hogy azt semmilyen módon ne zavarják.
 • Teniszoktatást csak olyan edzők tarthatnak, akiknek a Klub Vezetőség erre engedélyt adott. Oktatás iránti igényeket kérjük előre egyeztetni.
 • A játék egész órakor kezdődik, és óra 55 percig tart. Játék után mindenki köteles a pályát lehúzni, és a vonalakat megtisztítani. A játék befejezését úgy kell időzíteni (az utolsó 5 percben), hogy a következő játékos a számára kijelölt időben, rendezett pályán kezdhesse el a játékot. A lehúzó szőnyegeket a pályához tartozó kijelölt kerítésrészre kérjük felakasztani.
 • Amennyiben a pályák porosak, szárazak, abban az esetben kötelessége a játék előtt illetve a játék közben a pályákat meglocsolni. Ezzel kapcsolatban kérhetik a gondnok segítségét.
 • A teniszpályák területén, valamint az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarának teljes területén dohányozni szigorúan tilos! A szemetet a kihelyezett szemetesekbe helyezzék!
 • A Tagsági igazolvánnyal rendelkező személyek a gondnok vagy az elnökség bármely tagjának kérésére köteles igazolványát bemutatni annak érvényességének ellenőrzése céljából.

Pályafoglalás, lemondás

 • Az OVTK sportpályái reggel 6-tól 22h-ig tartanak nyitva.
 • Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályája a sportudvar mindenkori nyitvatartási rendjének megfelelően vehető igénybe.
 • Pályafoglalás a Tó utcai pályákra https://www.tennisthor.com/hu pályafoglaló rendszerében rögzíthető bármikor, bárhonnan, akár otthonról is számítógépen vagy internetkapcsolattal rendelkező telefon segítségével a www.ovtk.hu oldalon keresztül is.
 • Az Eötvös iskolai pálya foglalása Varga Szabolccsal (+36304791214) egyeztethető.
 • Németh István elnök hívható minden, a klubbot érintő kérdésekben (+36303716341).
 • A pályafoglaló rendszer használatában, befizetések, jogosultságok, tagsági kártyák kiadásában K. Tóth László (+36304668461) tud segíteni.
 • A lefoglalt pálya a játék napján 10h-ig díjmentesen lemondható, vagy játékjoga átruházható.
 • Várakozási idő 15 perc, ennél hosszabb késés esetén a pályák újra kiadhatók.

Pályabérleti díj

 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal nem rendelkező vendégeinknek 4.000 Ft/óra/pálya.
 • Meg nem fizetett tagdíj esetén a befizetés teljesítéséig a teljes pályahasználati díj megfizetendő a pályára lépést megelőzően.
 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal rendelkező klubtagok a mindenkori érvényes pályahasználati rendben meghatározottak szerint térítésmentesen vehetik igénybe a pályát.
 • Amennyiben a klubtag klubon kívülivel játszik, a pálya igénybevételéért a külsős játékos után arányos térítés fizetendő!
 • Egyes játék esetén értelemszerűen a lejátszott órák díjtételének a felét kell fizetni a külsősnek, ha klubtaggal játszik!
 • Páros játék esetén a lejátszott órák díjtételének azon része fizetendő a külsősnek, mely a tagságon kívüli személyekre vonatkozóan arányosan leosztható. Azaz páros játék során az órák díjtételei negyedelődnek, és a tagságon kívüli személyekre eső rész megtérítendő.
 • A díjakat kérjük az OVTK MHB számláján kiegyenlíteni:

53300036-11041355

Tagsági díjak

 • Diák bérlet: 12.000 Ft/év, mely az érvényes diákigazolvány felmutatása mellett egy részben fizetendő minden évben az első pályára lépés alkalmával. 2×2h játékidőt tartalmaz.
 • Nyugdíjas bérlet: 25.000 Ft/év, mely a Felnőtt I. bérletnek megfelelően térítendő, és tartalmú.
 • Felnőtt bérlet I.: 30.000 Ft/év, mely maximum 2 részletben fizethető. Az első részlet befizetése minden évben az első pályára lépés alkalmával, míg a második részlet július 01-én vagy az azt követő első pályára lépés alkalmával fizetendő. 2×2h játékidőt tartalmaz.
 • Felnőtt bérlet II.: 50.000 Ft/év, mely maximum 2 részletben fizethető. Az első részlet befizetése minden évben az első pályára lépés alkalmával, míg a második részlet július 01-én vagy az azt követő első pályára lépés alkalmával fizetendő. 3×2h játékidőt tartalmaz, és 1×2h világítást.
 • Minden tagsági díjat befizető klubtagunk Tagsági igazolványt kap, melyet a befizetés dátumával, az egyesület pecsétjével és a befizetést igazoló valamely elnökségi tag aláírásával érvényes.
 • 8 év alatti gyermekek részére az első évben a klubtagság INGYENES!

Pályahasználati rend

 • Érvényes Tagsággal és Tagsági igazolvánnyal rendelkező klubtagok 14 óra előtt a pályarend foglaltságától függően korlátlanul játszhatnak egymással térítésmentesen!
 • 14 óra után hetente maximum 2×2, ill. 3×2 óra foglalható le előzetesen személyenként. Amennyiben a pályarend foglalása azt lehetővé teszi, és a helyszínen sem jelentkezik senki játékra, akkor további órák is kiadhatók, klubtagoknak térítésmentesen.
 • A foglalásokat a játékosok a pályafoglaló rendszerben rögzítik a „pályafoglalás, lemondás” pontban részletezetteknek megfelelően. Előfoglalás hiányában mindig érkezési sorrendben történik a pályára lépés, a pályafoglaló rendszerben történő rögzítést követően.
 • Amennyiben a klubtag a lefoglalt időpontban játékra nem jelenik meg, illetve a lefoglalt pályát a foglalás napjának reggelén legkésőbb reggel 10 óráig nem mondja le, és ez ismételten bekövetkezik, akkor a második eset után az előzetes pályafoglalás lehetőségét a vezetőség megvonhatja a klubtagtól.
 • Az előre lefoglalt, de igénybe nem vett, és az előírt határidőig vissza nem mondott játékidőt teljesítettnek kell tekinteni!
  A lemondás elmaradása esetén a pályadíjat a következő foglaláskor ki kell fizetni!
 • A Városi Teniszklub általi teniszoktatás alkalmával a klubtagnak a pályahasználat ingyenes, egyéb esetben az órás pályahasználati díj fele, több személy esetén pedig annak részarányos része fizetendő.

Egyéb

 • A Teniszklub területén és a teniszpályán hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
 • Az öltözőket, zuhanyzókat, mellékhelyiségeket és egyéb berendezési tárgyakat mindenki igénybe veheti, aki a pályákat valamilyen jogosultság alapján használja.
 • A teniszpályát igénybevevők, valamint azok vendégei, illetve a nézők felelősséggel tartoznak a teniszpálya és a hozzá kapcsolódó helyiségek és berendezések rendeltetésszerű használatáért.
 • A teniszpályán 6 év alatti gyermek csak kísérővel vagy az oktatóval tartózkodhat!

 • Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda teniszpályájának használata során az iskola, illetve a sportcsarnok házirendjének betartása kötelező. Salakos cipőben a csarnokba bemenni szigorúan tilos!
 • A pályabérlő a szándékos vagy a gondatlanságból elkövetett rongálásokból származó károkért anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kárt köteles megtéríteni!
 • Baleset esetén az elsősegélynyújtáshoz szükséges alapfelszerelés a klubhelyiségben elhelyezett dobozban található.
 • A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén, az OVTK Vezetősége a pályabérlőt a Klub látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben végleg eltilthatja.
 • Vitás esetekben a gondnok vagy az elnökségi tagok bármelyike eljárhat, dönthet.

Orosháza; 2024-02-16                                              Németh István elnök sk.